5e Nationaal Digitaal Salon - Iris Lede - 5ième Salon National Numérique

Woord van de voorzitter


Beste fotovrienden

Ons vijfde Nationaal Digitaal Salon, een organisatie van fotoclub Iris Lede in samenwerking met de gemeente Lede, het CVB en de OVU, was opnieuw een succes. Maar liefst 188 fotografen stuurden hun werk door. Dat leverde 1404 foto’s op.

Wij zijn blij dat ieder jaar steeds meer deelnemers de weg naar onze wedstrijd vinden. De echte amateurfotograaf apprecieert duidelijk onze werking. Ook onze Franstalige collega’s blijven belangstelling tonen.

Onze deskundige jury die bestond uit Jos Aerts, Marc Joye, Freddy Cordy en twee leden van Iris Lede selecteerde de mooiste beelden. Daaruit koos zij unaniem de winnaars.

Proficiat aan de laureaten van 2017. Dank ook aan alle deelnemers voor het vertrouwen in onze organisatie en voor de kwaliteit van de toegestuurde werken. Onze appreciatie gaat ook naar het CVB, de OVU, de provincie Oost-Vlaanderen, onze gemeente, de sponsors, de jury en in het bijzonder André De Paepe, de verantwoordelijke van dit salon.

Iedere deelnemer en sponsor krijgt van fotoclub Iris Lede een cd met alle aanvaarde werken. Op die manier kunt u nog nagenieten van de geselecteerde foto’s van dit vijfde Nationaal Digitaal Salon. Veel kijkgenot

De Voorzitter

Jozef Reynaert