FIAP wereldbeker

De Federation Internationale d' Art Photographique (FIAP) organiseert elk jaar een internationale wedstrijd:
De wereldbeker voor de beste club (
FIAP World Cup for Clubs)

2022: Iris-Lede behaalt de 8e plaats in de FIAP Wereldbeker voor Fotoclubs
          (224 clubs namen deel)

2021: Iris-Lede behaalt de 6e plaats in de FIAP Wereldbeker voor Fotoclubs
          (218 clubs uit 47 landen namen deel)

2010: Iris-Lede behaalt de 7e plaats in de FIAP Wereldbeker voor Fotoclubs 2010

2009:  Iris Lede wint de FIAP Wereldbeker voor Fotoclubs 2009 met deze foto's

2008: Iris Lede wint de Gouden Medaille in de FIAP Wereldbeker voor Fotoclubs 2008 met deze foto's: