Bestuur

Bestuursfuncties:

Jozef Reynaert      - Voorzitter

André De Paepe    - Pennigmeester + digitale wedstrijd

Robert Gosselin    - Secretaris + fotowedstrijd

Jozef De Fraine     - Clubwedstrijd

Eric Molitor            - AVF afgevaardigde

Claudine Fleurus   - Bar en kassa