Fotogalerij

Jozef Reynaert

Eddy De Bruyn

Jozef De Fraine

André De Paepe

Danny Verhasselt

Gerard Cosijns

Robert Gosselin

Eric Molitor

Roger Bogaerts

Marc Annaert

Paul Van Den Eeckhaut

Frank De Vuyst
Walter Avoux

Willy De Broyer

John De Neef
Luc Dequick Johan Bockstael Bie Lievens
Peter Veryser Frans Mertens  
Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door de met naam vermelde auteur en mogen onder geen enkel beding gebruikt of gepubliceerd worden zonder de toelating van de auteur.

De individuele Galerij-houders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de afbeeldingen die gepubliceerd worden op deze website.

Iris-Lede noch haar webmaster kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch door de auteur, de afgebeelde personen, de eigenaars van afgebeelde eigendommen, voor het verkeerdelijk gebruik of eventueel misbruik van de gepubliceerde afbeeldingen.