Fotogalerij

Jozef Reynaert

Eddy De Bruyn

Jozef De Fraine

André De Paepe

Danny Verhasselt

Gerard Cosijns

Robert Gosselin

Eric Molitor

Peter Veryser

Marc Annaert

Paul Van Den Eeckhaut

Frank De Vuyst
Freddy De Gendt

Willy De Broyer

John De Neef
Frans Mertens Johan Bockstael Bie Lievens
Maarten Geukens Patrick Meert  
Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door de met naam vermelde auteur en mogen onder geen enkel beding gebruikt of gepubliceerd worden zonder de toelating van de auteur.

De individuele Galerij-houders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de afbeeldingen die gepubliceerd worden op deze website.

Iris-Lede noch haar webmaster kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch door de auteur, de afgebeelde personen, de eigenaars van afgebeelde eigendommen, voor het verkeerdelijk gebruik of eventueel misbruik van de gepubliceerde afbeeldingen.