Fotogalerij

Jozef Reynaert

Jozef De Fraine

André De Paepe

Gerard Cosijns

Robert Gosselin

Peter Veryser

Marc Annaert

Paul Van Den Eeckhaut

Freddy De Gendt

Bie Lievens

Claudine Fleurus Johan Bockstael
Maarten Geukens Patrick Meert
Frank De Vuyst Eddy De Bruyn
Eric Molitor Danny Verhasselt
John De Neef Willy De Broyer
Patrick Cornelis Frans Mertens
Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door de met naam vermelde auteur en mogen onder geen enkel beding gebruikt of gepubliceerd worden zonder de toelating van de auteur.

De individuele Galerij-houders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de afbeeldingen die gepubliceerd worden op deze website.

Iris-Lede noch haar webmaster kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch door de auteur, de afgebeelde personen, de eigenaars van afgebeelde eigendommen, voor het verkeerdelijk gebruik of eventueel misbruik van de gepubliceerde afbeeldingen.