Bestuursleden

Voorzitter Jozef Reynaert
Penningmeester +
Digitale wedstrijd
André De Paepe
Secretaris +
Fotowedstrijd
Robert Gosselin
Clubwedstrijd
Jozef De Fraine
AVF afgevaardigde Eric Molitor
Webmaster Marc Annaert